Privacystatement TaalTransfer.eu

TaalTransfer.eu hecht grote waarde aan de bescherming van de privacy van gebruikers en bezoekers van deze website. De informatie die door TaalTransfer.eu over u wordt verwerkt, wordt dan ook uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd. TaalTramsfer.eu houdt zich hierbij strikt aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Persoonsgegevens

Wanneer je TaalTransfer.eu bezoekt en oefeningen maakt, deel je persoonlijke gegevens (hierna: persoonsgegevens) met TaalTransfer.eu. Dat zijn bijvoorbeeld:

  • Naam
  • Google of Facebookaccount
  • Ip-adres
  • E-mailadres
  • Browsergegevens
  • Cookies

Door gebruik te maken van TaalTransfer.eu, ga je ermee akkoord dat TaalTransfer.eu deze persoonsgegevens opslaat en gebruikt. Deze persoonsgegevens worden door TaalTransfer.eu op gepaste wijze beveiligd tegen onbevoegde toegang of openbaarmaking en worden opgeslagen in een bestand waarop de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van toepassing is. TaalTransfer.eu zal altijd overeenkomstig de WBP handelen. Daarnaast zal TaalTransfer.eu de gegevens nooit zonder jouw toestemming aan derden verstrekken, tenzij iktel.nl daartoe op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

De door TaalTransfer.eu verkregen gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om jouw voortgang (‘groei’) te meten, een volledige ledenadministratie bij te houden, onze website te verbeteren, om je op de hoogte te houden middels een nieuwsbrief en om fraude en misbruik te voorkomen.


Coaches

Wanneer jij een andere gebruiker tot jouw coach maakt, stem je ermee in dat deze persoon toegang heeft tot jouw gestelde en behaalde doelen, jouw voortgang en andere informatie over jou gebruik van de website. Je kunt een coach op elk moment weer verwijderen waardoor deze persoon geen toegang meer heeft tot jouw gegevens.

TaalTransfer.eu bewaart persoonsgegevens in beginsel zolang de doeleinden dit vereisen. Daarna kunnen persoonsgegevens bewaard blijven voor archiefdoeleinden.


Cookies

TaalTransfer.eu maakt net als andere websites gebruik van Cookies.. Dit zijn kleine tekstbestanden met informatie die een server naar jouw browser (zoals Chrome, Firefox of Internet Explorer) stuurt, met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Het gebruik van deze cookies is nodig om het mogelijk te maken op de Website te kunnen inloggen. Het gaat daarbij steeds om anonieme gegevens die door TaalTransfer.eu niet tot individuele persoonlijke gegevens te herleiden zijn. Cookies kunnen geen schade berokkenen aan je computer of de bestanden op je computer. Wanneer je bezwaar hebt tegen de plaatsing van cookies, kun je dit aangeven in de instellingen van je browser. Dit kan echter jouw gebruik van sommige onderdelen van de website in de weg staan zoals inloggen.


Google Analytics

TaalTransfer.eu maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Wijzigingen

TaalTransfer.eu behoudt zich het recht voor het privacybeleid te wijzigen. Wijzigingen zullen we op de website bekendmaken.

19 april 2014